Финские проекты

АВАЛАТХИ
Финская каркасная технология
Проект дома AAVALATHI
132 м²
4 884 000 ₽
ЮХЛА 136
Финская каркасная технология
Проект дома JUHLA 136
159 м²
5 883 000 ₽
РИЕККО 130
Финская каркасная технология
Проект дома RIEKKO 130
144.50 м²
5 346 500 ₽
НОРДИК 100
Финская каркасная технология
Проект дома NORDIC 100
132 м²
4 884 000 ₽
КИМАРА К 116
Финская каркасная технология
Проект дома KIMARA K 116
127 м²
4 699 000 ₽
ЛААКСОЛАХТИ
Финская каркасная технология
Проект дома LAAKSOLAHTI
154 м²
5 698 000 ₽
ТОУКО 140
Финская каркасная технология
Проект дома TOUKO 140
170 м²
6 290 000 ₽
НААВА
Финская каркасная технология
Проект дома NAAVA
98 м²
3 626 000 ₽
128-11M
Финская каркасная технология
Проект дома 128-11M
155 м²
5 735 000 ₽
БАКАС 98
Финская каркасная технология
Проект дома BACKAS 98
98 м²
3 626 000 ₽
120-12M
Финская каркасная технология
Проект дома 120-12M
144 м²
5 328 000 ₽
АВРОРА 153
Финская каркасная технология
Проект дома AURORA 153
174.50 м²
6 456 500 ₽